MASTER IN
PHOTOGRAPHY

MASTER IN PHOTOGRAPHY

Master in Photography

 
 

Til dig som drømmer om at realisere dit eget fotografiske projekt

 
1-ÅRS INTENSIV UDDANNELSE
OPSTART JANUAR 2023

Vil du også mærke ilden brænde, når du fotograferer?

‘Master in Photography’ er en uddannelse for dig som er fotograf, og igennem et år vil fordybe dig i det personlige fotografi – og skaffe pengene til at realisere dit eget projekt!

 

Gennem et helt år følger vi udviklingen af dit fotografiske projekt tæt og giver dig undervejs en række konkrete idéer og input til, hvordan du udvikler, realiserer og afslutter dit værk.

 

Du får vejledning i billedbehandling og færdiggørelse af dine fotografier så det færdige værk får den høje kvalitet du drømmer om. Og derudover får du et solidt fundament af metoder inden for idéudvikling, planlægning, projektudvikling, projektbeskrivelse og fundraising.

 

Kort sagt: Du lærer at mestre den kunstneriske arbejdsproces fra idé til værk i praksis – og baner vejen for, at du fremover kan udvikle dine egne projekter som fotograf, løfte kvaliteten af dit fotografi og hele din arbejdsproces, så du opnår et stærkt fundament for dit personlige fotografi. Så du bliver klar til at bringe dit projekt ud i verden.

 

‘Master In Photography’ veksler mellem praksis, teori og evalueringer og omfatter både live- og online-elementer med fordybende workshops i København, webinarer med online undervisning og individuelle online sessions.

Master in photography er for dig som

Master in photography
er for dig som:
Play Video

Hvad kan du forvente?

HT_logo_cropped_32x44
Etablering af en god kunstnerisk arbejdsproces

Du bliver skarp på hvordan du griber en kunstnerisk udviklingsproces an – både i forhold til dig selv og dem, dit projekt involverer.

HT_logo_cropped_32x44
Konstruktiv kritik og billedevaluering

Du lærer at forstå betydningen af, hvordan du både giver og modtager kritik af andres og eget arbejde både på et teoretisk og praktisk niveau.

HT_logo_cropped_32x44
Æstetik og billedforståelse

Du får opbygget din forståelse for æstetik og billedstil og bliver bedre til at arbejde både intuitivt og meget bevidst med stil og udtryk i din fotografiske fortælling.

HT_logo_cropped_32x44
Billedudvælgelse og opbygning af billedserier

Du lærer effektive metoder til at arbejde med billedudvælgelsen og sammensætningen af dine fotografier så du ender ud med det resultat som er stærkt og personligt.

DET LÆRER DU PÅ WORKSHOPPEN

DET LÆRER DU PÅ WORKSHOPPEN

HT_logo_cropped_32x44
Forstå PR og markedsføring

Du bliver introduceret til PR og markedsføring og får en række overskuelige metoder til, hvordan du skaber omtale og synlighed af dit projekt. Vi ser på, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved brug af de forskellige medieplatforme, så du kan vælge den bedste vej for din eksponering.

HT_logo_cropped_32x44
Lær hvordan du idégenererer og
udvikler dit projekt

Du lærer en række metoder og processer til at idéudvikle dit projekt, så du får brugt dine personlige og faglige kompetencer maksimalt. Og du bliver bevidst om præcist, hvad du vil lave, hvordan du vil arbejde, og hvad dit resultat skal være.

HT_logo_cropped_32x44
Få overblik over fundraising

Du lærer at forstå betydningen af, hvordan du både giver og modtager kritik af andres og eget arbejde både på et teoretisk og praktisk niveau.

HT_logo_cropped_32x44
Sæt ord på dine ideer og projekter

Du bliver præsenteret for en række metoder og skabeloner til, hvordan du formulerer dine idéer og kunstneriske ambitioner omkring dit projekt, og får dem ned på papir.

HT_logo_cropped_32x44
Lær at opbygge en
projektbeskrivelse

Du lærer, hvordan du opbygger en projektbeskrivelse fra A til Z, og vi ser på, hvordan din projektbeskrivelse kan udformes, så den underbygger din personlige vision.

HT_logo_cropped_32x44
Få værktøjer til at planlægge og komme i mål

Du får en række værktøjer til at skabe overblik, struktur og sammenhæng i din arbejdsproces. Så du bliver holdt til ilden og holder fokus på det, der er vigtigt for at komme i mål med dit projekt.

BILLEDBEHANDLING OG REPRODUKTION

BILLEDBEHANDLING OG REPRODUKTION

HT_logo_cropped_32x44
Målrettet, personlig sparring

Personlig vejledning fra en af Danmarks dygtigste billedbehandlere med 20-års erfaring i at hjælpe fotografer med at levere resultater på absolut topniveau.

HT_logo_cropped_32x44
Få styr på dit visuelle udtryk

Du får styr på både dit visuelle udtryk – altså din overordnede stil og look i dine billeder, og du lærer, hvordan du underbygger din fotografiske vision med efterarbejdet i Photoshop.

HT_logo_cropped_32x44
Afgørende viden om tryk og print

Det er afgørende, at du selv tager kontrol og ansvar for det færdige resultat, hvad enten du laver en udstilling eller en fotobog. Vi har erfaringen til at rådgive dig om hvilke teknikker, du kan anvende og hvilke muligheder, du har for at afslutte dit projekt bedst muligt.

SÅDAN ER MASTER IN PHOTOGRAPHY BYGGET OP

SÅDAN ER MASTER IN PHOTOGRAPHY
BYGGET OP

Master in Photography
 

MODUL 1

 

OPSTART OG FUNDAMENT
MODUL 1: OPSTART OG FUNDAMENT

 

Vi starter med at mødes til en 2-dages workshop, så der er god tid til at lære hinanden godt at kende og at arbejde i dybden og fokusere på de enkelte elementer i uddannelsen.

 

Hver deltager præsenterer sit nuværende fotografiske arbejde i form af et portfolie, projekt eller realiserede værker. Vi giver feedback og diskuterer, hvilke tanker og idéer, du har for dit projekt, som du skal arbejde med i det kommende år.

 

Du lærer en række metoder og processer til at idéudvikle dit projekt, så du bliver bevidst om, hvordan du sætter dig selv i spil og skaber aftryk i dine billeder.


Du får også en række værktøjer til at skabe overblik, struktur og sammenhæng i din arbejdsproces, så du bliver holdt til ilden og holder fokus på det, der er vigtigt for at komme i mål med dit projekt.

 

Vi holder månedlige individuelle zoom sessions med hver enkelt deltager, hvor vi ser dine billeder igennem, taler om dine proces og giver dig konstruktiv feedback på dit arbejde.

 

Derudover vil der være adgang til online undervisningsmateriale, som du også har adgang til efter uddannelsen slutter.

 

Undervejs har vi også livekald med hele holdet og løbende kontakt i vores lukkede netværksgruppe på Facebook, hvor du altid har mulighed for at stille spørgsmål, dele idéer eller få forslag til bøger, udstillinger osv.

MODUL 1: OPSTART OG FUNDAMENT

 

Vi starter med at mødes til en 2-dages workshop, så der er god tid til at lære hinanden godt at kende og at arbejde i dybden og fokusere på de enkelte elementer i uddannelsen.

 

Hver deltager præsenterer sit nuværende fotografiske arbejde i form af et portfolie, projekt eller realiserede værker. Vi giver feedback og diskuterer, hvilke tanker og idéer, du har for dit projekt, som du skal arbejde med i det kommende år.

 

Du lærer en række metoder og processer til at idéudvikle dit projekt, så du bliver bevidst om, hvordan du sætter dig selv i spil og skaber aftryk i dine billeder.


Du får også en række værktøjer til at skabe overblik, struktur og sammenhæng i din arbejdsproces, så du bliver holdt til ilden og holder fokus på det, der er vigtigt for at komme i mål med dit projekt.

 

Vi holder månedlige individuelle zoom sessions med hver enkelt deltager, hvor vi ser dine billeder igennem, taler om dine proces og giver dig konstruktiv feedback på dit arbejde.

 

Derudover vil der være adgang til online undervisningsmateriale, som du også har adgang til efter uddannelsen slutter.

 

Undervejs har vi også livekald med hele holdet og løbende kontakt i vores lukkede netværksgruppe på Facebook, hvor du altid har mulighed for at stille spørgsmål, dele idéer eller få forslag til bøger, udstillinger osv.

Master in Photography
 

MODUL 2

 

UDVIKLING OG PROCES
MODUL 2: UDVIKLING OG PROCES

I oktober mødes vi til en 2-dages workshop, hvor hver enkelt deltager præsenterer sit work in progress projekt. Vi diskuterer billederne og din proces i dybden og giver dig input og forslag til din videre proces.

Senere i modulet mødes vi til igen til en 2-dages workshop, hvor du får undervisning i at skrive, og hvordan du sætter ord på dine idéer og projekter. Og du bliver præsenteret for en række metoder og skabeloner til, hvordan du formulerer dine idéer og kunstneriske ambitioner omkring dit projekt, og får det ned på papir.


Derudover vil vi mødes to dage, hvor du får en introduktion til fundraising og undervisning i Photoshop.


Undervisningen bliver underbygget af adgang til online undervisningsmateriale i Photoshop, hvordan du opbygger en projektbeskrivelse fra A til Z, og hvordan du arbejder strategisk med fundraising, så du har mulighed for at skaffe finansiering til at realisere dit fotografiske projekt.


Undervisningen følges op af livekald, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål.


Og så holder vi igen månedlige individuelle zoom sessions med hver enkelt deltager, hvor vi ser dine billeder igennem, taler om dine proces og giver dig konstruktiv feedback på dit arbejde.


Vi har hele tiden løbende kontakt i vores fælles netværks gruppe på Facebook.

MODUL 2: UDVIKLING OG PROCES

 

I oktober mødes vi til en 2-dages workshop, hvor hver enkelt deltager præsenterer sit work in progress projekt. Vi diskuterer billederne og din proces i dybden og giver dig input og forslag til din videre proces.

 

Senere i modulet mødes vi til igen til en 2-dages workshop, hvor du får undervisning i skrivning, og hvordan du sætter ord på dine idéer og projekter. Og du bliver præsenteret for en række metoder og skabeloner til, hvordan du formulerer dine idéer og kunstneriske ambitioner omkring dit projekt, og får det ned på papir.

 

Derudover vil vi i august måned mødes to dage, hvor du får en introduktion til fundraising og undervisning i Photoshop.

 

Undervisningen bliver underbygget af adgang til online undervisningsmateriale i Photoshop, hvordan du opbygger en projektbeskrivelse fra A til Z, og hvordan du arbejder strategisk med fundraising, så du har mulighed for at skaffe finansiering til at realisere dit fotografiske projekt.

 

Undervisningen følges op af livekald, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål.

 

Og så holder vi igen månedlige individuelle zoom sessions med hver enkelt deltager, hvor vi ser dine billeder igennem, taler om dine proces og giver dig konstruktiv feedback på dit arbejde.

 

Vi har hele tiden løbende kontakt i vores fælles netværks gruppe på Facebook.

Master in Photography
 

MODUL 3

 

AFRUNDING OG FÆRDIGGØRELSE
MODUL 3: AFRUNDING OG FÆRDIGGØRELSE

 

Som i de to andre moduler, begynder vi igen med en 2-dages workshop, hvor hver enkelt deltager præsenterer sit ”work in progress” projekt, og vi diskuterer billederne.

 

Vi begynder på billedudvælgelse og ser på, hvad du mangler af billeder for at kunne afrunde din proces og giver dig masser af idéer, referencer og forslag til, hvordan du kan færdiggøre dit projekt.

 

Du får intensiv undervisning i Photoshop og billedbehandling og lærer forskellige teknikker og værktøjer til, hvordan du underbygger dit visuelle udtryk og din overordnede stil og look i dit projekt, så det underbygger din fotografiske vision.

 

Undervisningen i Photoshop foregår både på workshoppen og underbygget med online tutorials på medlemssiden.

 

Derudover får du også online undervisning med en introduktion til PR og markedsføring, hvor du får en række overskuelige metoder til, hvordan du skaber omtale og synlighed af dit projekt. Igen følger vi op med livekald og mulighed for at stille spørgsmål. Desuden har du også dine 1-1 sparrings sessions med os i dette modul.

 

Vi afrunder ‘Master in Photography’ med at mødes igen og hænge billeder op til en afsluttende udstilling, der åbner for offentligheden.

 

Her præsenterer hver enkelt deltager præsenterer sit færdige værk, der bedømmes af en ekstern censor. Alle, der gennemfører uddannelsen, modtager et deltagerbevis efter afslutningen, men ønsker du et certifikat som ‘Master In Photography’, skal du eksamineres af en ekstern censor, der vurderer din udstilling eller bog.

Vi afslutter uddannelsen og året med at fejre hindanden til en fælles middag.

MODUL 3: AFRUNDING OG FÆRDIGGØRELSE

 

Som i de to andre moduler, begynder vi igen med en 2-dages workshop, hvor hver enkelt deltager præsenterer sit ”work in progress” projekt, og vi diskuterer billederne.

 

Vi begynder på billedudvælgelse og ser på, hvad du mangler af billeder for at kunne afrunde din proces og giver dig masser af idéer, referencer og forslag til, hvordan du kan færdiggøre dit projekt.

 

Du får intensiv undervisning i Photoshop og billedbehandling og lærer forskellige teknikker og værktøjer til, hvordan du underbygger dit visuelle udtryk og din overordnede stil og look i dit projekt, så det underbygger din fotografiske vision.

 

Undervisningen i Photoshop foregår både på workshoppen og underbygget med online tutorials på medlemssiden.

 

Derudover får du også online undervisning med en introduktion til PR og markedsføring, hvor du får en række overskuelige metoder til, hvordan du skaber omtale og synlighed af dit projekt. Igen følger vi op med livekald og mulighed for at stille spørgsmål. Desuden har du også dine 1-1 sparrings sessions med os i dette modul.

 

Vi afrunder ‘Master in Photography’ med at mødes igen og hænge billeder op til en afsluttende udstilling, der åbner for offentligheden.

 

Her præsenterer hver enkelt deltager præsenterer sit færdige værk, der bedømmes af en ekstern censor. Alle, der gennemfører uddannelsen, modtager et deltagerbevis efter afslutningen, men ønsker du et certifikat som ‘Master In Photography’, skal du eksamineres af en ekstern censor, der vurderer din udstilling eller bog.

Vi afslutter uddannelsen og året med at fejre hindanden til en fælles middag.

Praktisk information

Antal:
10 deltagere.
Vi underviser kun i små hold, da vi vægter tiden til den enkelte deltagers proces og den personlige evaluering undervejs højt.

 

Sted:
Kigkurren 8G, 3. th., 2300 København S.

 

Mulighed for tilskud:

Undervejs lærer du om fundraising, og hvordan du søger økonomisk støtte hos fonde til at realisere dit fotografiske projekt.

Fotografer, der er medlemmer af Dansk Journalistforbund kan ansøge Ophavsretsfonden om tilskud til deltagelsen her >>

Fotojournalister og pressefotografer kan ansøge Pressefotografforbundet om tilskud til deltagelsen her. Det er muligt at ansøge imellem ansøgningsfristerne.


Spørgsmål:

Har du spørgsmål til ‘Master in Photography’ eller er i tvivl, om det er noget for dig, så ring endelig på 26 84 40 43 eller skrive en mail på mail@helgatheilgaard.dk.

Du er også meget velkommen til at

booke en uforpligtende samtale på linket her >>


DIN INVESTERING:

Få over 50%rabat på Master i Portrætfotografi uddannelsen ved tilmelding senest 1. juni 2022!


Et-årig uddannelse ‘Master in Photography’:

 

1 rate à (100.000 kr.) 49.500 kr. + moms

Eller betal over:

2 rater betales i 2022 og i 2023 à 24.750 kr. + moms

6 månedlige rater à 8.250 kr. + moms

12 månedlige rater à 4.125 kr. + moms

Har du brug for en individuel løsning, så skriv til mail@helgatheilgaard.dk

HVORNÅR

 

1. workshop: 5.-6. januar  2023
2. workshop: 20.-21. april 2023
3. workshop: 30.-31. maj 2023
4. workshop: 14.- 15. august 2023
5. workshop: 4.- 5. oktober 2023
6. workshop: 24.-25. oktober 2023
7. workshop d. 13.-14. november 2023
8. workshop d. 13.-14. december 2023
 
Udover de 8 workshops à 2 dage vil
der være månedlige individuelle sessions
og livekald for alle deltagerne.

DET SIGER TIDLIGERE DELTAGERE FRA ANDRE WORKSHOPS:

…det var megafedt!

Jeg har deltaget i Det personlige portræt 12-ugers Masterclass og jeg kunne tydeligt se en hurtig udvikling i mine egne portrætter efterfølgende. Det var megefedt! Helga og Michael udviste begge stor indlevelse, humor, kompetencer og professionalisme i hele forløbet. Kan bestemt anbefales.

Vibe Juul Sannig
Fotograf
Intense, kompetente og inspirerende

I er intense, kompetentente og inspirerende som undervisere, og jeg har virkelig fået øjnene op for alle detaljerne. Tak for en fantastisk workshop.

Redaktør på Frederiksborg Amts Avis
Lars Sandager Ramlow
Der findes ingen bedre

Hvis det personlige portræt er den disciplin, du gerne vil mestre, skal du vælge Helga Theilgaard som underviser. Hun giver sig selv, og du opdager efter forløbets afslutning, hvor meget du har rykket dig, fordi du var med. Som portrætfotograf er Helga stilsikker, erfaren og risikovillig. Der findes ingen bedre.

Anette Ejsing
Fotograf
Kan nu portrættere hvem som helst

Helga som underviser er enormt dynamisk og imødekommende, men også med en god kant. Man får ikke lov til at hvile på laurbærbladene og kommer ud af sin komfortzone. Jeg har fået mange nye værktøjer til at fotografere, og nu føler jeg, at jeg kan portrættere hvem som helst

Simon Skipper
Fotojournalist
Har løftet mit fotografiske arbejde et niveau eller to

Denne workshop kan jeg kun anbefale på det varmeste – det har løftet mit fotografiske arbejde et niveau eller to, og øget glæden ved at arbejde med portrættering af mennesker. Tak for nogle spændende dage.

Inger Ulrich
Fotograf
På eliteniveau

Det er på et eliteniveau. Det har ikke været under det, jeg har oplevet på akademiet – det har det bestemt ikke. Det er jo en stor, stor tilfredsstillelse, fordi jeg havde nogle mål, da jeg startede, men jeg har da ikke turde tro på, at det sådan kunne lade sig gøre, sådan helt ud og hele vejen igennem.

Carsten Krogstrup
Billedkunstner
Udfordret kreativt og følelsesmæssigt

Det har været en utrolig lærerig uddannelse, hvor jeg er blevet udfordret både kreativt og følelsesmæssigt på, hvordan jeg oplever, skaber og tænker fotografi. Hvis du elsker og brænder for fotografi, for at blive udfordret, for at skabe billeder med en historie og mening, og for at få undervisning, der er på et højt og seriøst niveau, skal du tilmelde dig en workshop.

Linea Hansen Høiby
Fotograf
Jeg er gået fra 1 til 1000

Jeg tror, jeg gik fra 1 til 100, da jeg første gang tog en workshop hos Helga. Nu med denne Master i Portrætfotografi er jeg nok nærmere 1000. Undervisningen er spændende og utrolig lærerig på alle fronter, gode opgaver, og efterkritikken er virkelig brugbar. Jeg kan kun anbefale at deltage, hvis man vil videreudvikle sig, flytte sine grænser og ud, hvor man ikke altid kan bunde.

Ingrid Riis
Fotograf
Der findes ikke noget tilsvarende

Uddannelsen har på én gang været spændende, provokerende og grænseoverskridende, men ikke mindst meget, meget lærerig. Det er et år med intens undervisning af to utroligt dygtige undervisere, der skubber, rykker og flytter dig som fotograf. Hvis du har behov for at udvikle dig selv fotografisk, findes der ikke noget tilsvarende.

Jiri Thomas
Fotograf
En kæmpe værdi for min virksomhed

I min hverdag som freelancer er jeg meget alene, og det har været godt at indgå i et kreativt samlende miljø over en længere periode med kompetent undervisning. Jeg føler mig bedre rustet til min hverdag som freelancefotograf efter at have deltaget på uddannelsen, og det har en kæmpe værdi for min virksomhed.

Cæciliie Philipa Vibe Pedersen
Fotojournalist
Den største øjenåbner

Det som har været sådan den aller største øjenåbner for mig, har været personinstruktionen. Det har jeg simpelthen elsket. Det er sindssygt hårdt, mega grænseoverskridende, men også noget som jeg bare har fået lyst til at arbejde helt vildt meget videre med.

Elsebeth Spangsberg
Fotograf og stylist

THEILGAARD ACADEMY

OM HELGA THEILGAARD

 

Jeg er fotograf og har igennem de seneste 15 år stået bag en række markante landsdækkende udstillinger og bogudgivelser – senest med udstillingen “De Rodløse – vi der er tilbage”. 

 

Derudover arbejder jeg med formidling i kunst og fotografi gennem workshops og foredrag og har hjulpet hundredevis af professionelle, selvstændige og spirende fotografer med at definere deres fotografiske sprog og få succes med deres billeder.


Jeg er uddannet hos Fotograf for Hendes Majestæt Dronningen Rigmor Mydtskov og fra Danmarks Fotografiske Billedkunstskole Fatamorgana.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på 

 

mail@helgatheilgaard.dk eller 

telefon 26 84 40 43.

OM MICHAEL ELMKJÆR MADSEN

 

Jeg er fotograf og billedbehandler og Adobe Certified Expert i Photoshop.

 

Jeg er uddannet fotojournalist og har arbejdet som fotograf i over 20 år for magasiner, forlag og virkomheder.

 

Sideløbende hermed har jeg specialiseret mig i efterbehandling og retouchering af portrætter og finishing af fine-art prints til museer og udstillinger. Derudover arbejder jeg med egne værker.

 

Jeg har igennem en årrække undervist på bl.a. Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole og Fotografuddannelsen under KTS.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på

 

info@fruit-imaging.com eller 

telefon 31 79 94 79. 

Har du spørgsmål? Book en gratis afklaringssamtale nu!